Vadym Brazhnyk

Vadym Brazhnyk
Name
Vadym
Surname
Brazhnyk
Nationality
Ukrajina
Date of birth
25.02.75
Weight
100 kg
Height
194 cm
Position
Goalkeeper
#20